IIF.STEELS COLLECTION SP 智能材料

包括:

-SPSM\\智能材料

+80 种钢智能材料

细节

-IIF_铝

-IIF_black_steel_001

-IIF_black_steel_001_P

-IIF_black_steel_002_green

-IIF_black_steel_002_green_P

-IIF_black_steel_003_blue

-IIF_black_steel_003_blue_P

-IIF_chrome

-IIF_chrome_P

-IIF_铜_001

-IIF_铜_001_P

-IIF_damage_steel_001

-IIF_damaging_steel_002_rusted

-IIF_damaging_steel_003_dark

-IIF_damaging_steel_003_dark_rusted

-IIF_gold

-IIF_gold_P

-IIF_grey_steel_001

-IIF_grey_steel_001_P

-IIF_painted_steel_001_white

-IIF_painted_steel_001_white_old

-IIF_painted_steel_001_white_P

-IIF_painted_steel_001_white_P1

-IIF_painted_steel_002_dark_blue

-IIF_painted_steel_002_dark_blue_old

-IIF_painted_steel_002_dark_blue_P

-IIF_painted_steel_002_dark_green

-IIF_painted_steel_002_dark_green_old

-IIF_painted_steel_002_dark_green_P

-IIF_painted_steel_002_orange

-IIF_painted_steel_002_orange_old

-IIF_painted_steel_002_orange_P

-IIF_painted_steel_002_red

-IIF_painted_steel_002_red_old

-IIF_painted_steel_002_red_P

-IIF_patterned_steel_dots

-IIF_patterned_steel_dots_old

-IIF_patterned_steel_stripe

-IIF_patterned_steel_stripe_old

-IIF_scratched_steel_001

-IIF_scratched_steel_001_P

-IIF_scratched_steel_002_rusted

-IIF_scratched_steel_003_dark

-IIF_scratched_steel_003_dark_P

-IIF_scratched_steel_004_dark_rusted

-IIF_tain_steel_001

-IIF_tain_steel_001_P

-IIF_tain_steel_002_rusted

-IIF_tain_steel_003_dark

-IIF_tain_steel_004_dark_rusted

-IIF_steel_a

-IIF_steel_a_clean

-IIF_steel_a_dark

-IIF_steel_a_dark_rough

-IIF_steel_a_dark_rusted

-IIF_steel_a_grainy

-IIF_steel_a_P

-IIF_steel_a_P1

-IIF_steel_a_rough

-IIF_steel_a_rough_P

-IIF_steel_a_rough_P1

-IIF_steel_a_rusted

-IIF_steel_brushed_001

-IIF_steel_brushed_001_P

-IIF_steel_brushed_001_P1

-IIF_steel_brushed_002_rusted

-IIF_steel_brushed_003_dark

-IIF_steel_brushed_003_dark_P

-IIF_steel_brushed_003_dark_P1

-IIF_steel_brushed_004_dark_rusted

-IIF_steel_grainy_rough

-IIF_steel_grainy_rough_P

-IIF_steel_grainy_rough_P1

-IIF_steel_grainy_rough_P2

-IIF_steel_grainy_rough_P3

-IIF_steel_grainy_rough_P4

注:\\P\\ 表示每块钢的图案版本

SBSAR 仅可在 Substance Player 2018.3.1 及更高版本中使用

声明:本站资源大多来自网络收集,如有侵犯你的权益请联系管理员,我们会第一时间进行审核删除。 软件以及教程的相关资源下载仅限个人用户基于测试或者学习之用,提示切勿用于商业目的,如用于商业目的请支持正版,用于商业目的的一切后果与本站无关。 本站提供该软件或资源的官方原版下载,软件版权归其软件公司或原作者所有,请在二十四小时内删除。